EKLUND STOCKHOLM NEW YORK
ESNY HEAD OFFICE
A light and open space welcomes you at ESNY’s head office at Grevgatan. The luminous reception desk hovers over the floor like a reflection in a lake. The design concept is a three-dimensional extension of the company’s brand manual and physical identity. The base colors are black, white and accent green. Snow-white walls and transparent curtains stand as contrast against dark tones and gritty structures such as concrete, wood and black leather.

ESNY grundades 2009 av Fredrik Eklund för att Sverige saknade ett internationellt mäkleri specialiserat på de allra bästa objekten. Sommaren 2010 slog vi upp portarna till vårt showroom mellan Stureplan och Östermalmstorg, sedan följde New York och så småningom Göteborg. ESNY är Sveriges ledande mäkleri, som med köpare i 80 länder revolutionerat den svenska mäklarvärlden


You may also like

Back to Top